Upravljanje projektima s Jira Software

Znanje je najvredniji resurs tvrtke. Stoga je važno upravljati ovim digitalno i učiniti ga dostupnim u cijeloj tvrtki.
Atlassian alati idealan su temelj za uspješno i učinkovito upravljanje projektima
tim radi na projektu
UČINKOVITO UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Ključ dugoročne konkurentnosti

IT industrija se brzo mijenja i javlja se velika potreba za visokom pripravnošću i besprijekornom komunikacijskom strukturom, posebno u međunarodnim tvrtkama u sklopu kojih veći broj podružnica, dobavljača i kupaca mora surađivati. Projekti i novi zadaci u takvim tvrtkama komplicirani su i segmentirani, ne samo fizički, nego često i u praksi. Različiti dionici koriste se različitim sustavima za izvršavanje svojih zadataka. Ti sustavi često ili nisu integrirani ili nisu dovoljno povezani i ne uspijevaju objediniti informacije i osigurati nesmetane poslovne transakcije. 

Tvrtke se stalno suočavaju s novim konkurentima, preprekama i uvjetima i moraju iskoristiti svoj puni potencijal kako bi bile u tijeku. Iz tog razloga tvrtke moraju uspostaviti holističke strukture upravljanja projektima kako bi osigurale nesmetanu komunikaciju, visoku pripravnost i vidljivost i kako bi se zadržale na tržištu koje se stalno mijenja.

Naše rješenje

Upravljanje projektom nadređeni je pojam koji obuhvaća ključne aktivnosti pokretanja, planiranja, praćenja, kontrolinga, komuniciranja i troškove zatvaranja i rasporeda. Ove aktivnosti moraju se objediniti i njima se mora upravljati u svim odjelima u cijelom opskrbnom lancu kako bi tvrtka zadržala nadzor i mogućnost nadogradnje. Preduvjet za ovo objedinjenje jest okruženje koje omogućuje konsolidaciju i upravljanje informacijama i zadacima na strateškoj, taktičkoj i operativnoj razini. 

Konsolidacija i upravljanje zadacima za sve razine upravljanja na jednoj platformi i zajednički rad na jednom mjestu teško su izvedivi za bilo koju tvrtku. Obično je potrebno uključiti i integrirati više sustava. Međutim, integracija većeg broja sustava za poboljšanje komunikacije i razmjene informacija nije jednostavna, osobito u multinacionalnim tvrtkama u kojima je potrebno rasporediti i integrirati različite standarde i radne kulture.
Icon: solution
Icon: Task checklist
Jira, proširena našim paketom aplikacija, pruža koherentnu strukturu za sve dijelove tvrtke i mjesto za zajednički rad. Više nema potrebe za integracijom, a transakcije se odvijaju besprijekorno. S dubokom integracijom naprednog plana puta naše rješenje može kombinirati planiranje resursa, planiranje proračuna i praćenje. 

Naše rješenje pruža jedinstvenu platformu za cijeli lanac opskrbe. Ovo rješenje predstavlja jedinstveni izvor za sve dionike i mjesto na kojemu mogu surađivati bez ikakvih pauzi ili potreba za promjenom platformi. U tu smo svrhu uvelike poboljšali prilagodljivost Jire. Naše aplikacije pružaju nekoliko mogućnosti za prilagodbu korisničkog sučelja, definiranje prikaza i proširenje mogućnosti obrade informacija. Bit ćete u mogućnosti prilagoditi više perspektiva i definirati koji timovi, skupine, operativne ili strateške razine mogu vidjeti određene informacije u određenom obliku. Svi članovi opskrbnog lanca mogu upravljati zadacima i projektima, definirati ciljeve i kontrolirati i izvještavati o svim dostupnim informacijama unutar jednog koherentnog sustava, bez rizika gubitka ili curenja informacija. Nadalje, naše rješenje otvara put Jira Alignu, implementaciji Scaled Agile Frameworka. 

Zašto biste se trebali odlučiti za venITure i Atlassian?

Atlassian usvaja vizionarski pristup prevladavanja svih prepreka koje ograničavaju suradnju i komunikaciju duž vrijednosnog lanca tvrtke. Plod njihovih trajnih napora paket je proizvoda koji nam omogućuje izgradnju holističkih struktura za upravljanje informacijama i procesima koje nadilaze granice tvrtke. 

Uobičajena rješenja Atlassian proizvoda nastoje se usredotočiti na određene odjele ili područja stručnosti. Naše rješenje ima za cilj uspostaviti Jiru kao jedinstvenu platformu unutar i između tvrtki u opskrbnom lancu. Budući da je ovo rješenje pripremljeno kao univerzalni komplet za sve, ograničenja gotovo da i nema. Ovo se rješenje može proširiti bilo kojim drugim Atlassian proizvodom i bilo kojom aplikacijom dostupnom na Atlassian Marketplaceu.

ATLASSIAN TRENING

Saznajte više o Jira Software

Kontaktirajte nas
crossmenu